Парк Хотел Модър - лого

Политика за настаняване

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Настоящите общи условия се уреждат отношенията между Парк хотел Модър по повод предоставяните услуги и гостите на хотела.

УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в Парк хотел Модър може да направите по един от следните начини:

Чрез имейл: marketing@hotelmodar.bg

Телефон: 0877 16 10 16

Отдел Маркетинг: На място в хотела

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя и възрастта на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно тази информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.

1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит се изисква 50% от стойността на резервацията . Плащането от страна на клиента следва да се извърши в рамките на не повече от 5 (пет) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок), но не по-късно от 3 дни преди самото настаняване. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела.

1.5. След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация.

1.7. Когато клиент направи резервация в Парк хотел Модър, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
2.1. Анулиране на направена резервация, можете да се направи по един от следните начини:

Чрез имейл: marketing@hotelmodar.bg

Телефон: 0877 16 10 16

Отдел Маркетинг

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за празнични предложения) 14 (Четиринайсет) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за празнични предложения) в срок по-кратък от 7 (седем ) дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, се дължи неустойка в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните помещения, платена като депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по – кратък от 7 (седем ) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6. Парк хотел Модър запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени

Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

2.7. Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, освен ако не е указано друго в пакета .

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Домашни любимци

Такса за домашен любимец – 30 лв. на ден

В хотела се допускат домашни любимци до 5 кг., като собственикът се съгласява със следните условия:

– домашни любимци не се допускат до заведения, в които се сервират храни и напитки, както и в прилежащите към тях площи!
– домашни любимци не се допускат до басейни и spa център
– почистването на стаите се извършва само при отсъствие на домашния любимец, след като собственикът предварително е заявил на рецепция
– щети, нанесени от домашния любимец, се заплащат от собственика по пазарна стойност, обявена на рецепция